Hammerschmidt Sports Video

 

 

Ralf, Advance Trainer, zertifiziert bei Detlef Romeike

Ralf, Advance Trainer, zertifiziert bei Detlef Romeike

 

 

 

 

 

 

 

PersonaltrainingDSC_3004 Kopie

Ralf Hammerschmidt Personal Trainer

Ralf Hammerschmidt Personal Trainer

16-06-04_Fortbildung_Kettleb_010016-06-04_Fortbildung_Kettleb_010716-06-04_Fortbildung_Kettleb_010616-06-04_Fortbildung_Kettleb_0112

 

  Lauf Lust